Guziki

Pracownicy Obsługi i Administracji

Dział Administracji

Do zadań działu administracji należy w szczególności:

 1. prowadzenie sekretariatu Muzeum;
 2. prowadzenie akt osobowych pracowników Muzeum;
 3. przygotowanie dokumentacji prawnej i umów na wykonywanie prac zleconych, inwestycji i remontów;
 4. zaopatrzenie w sprzęt i materiały biurowe, techniczne, chemiczne i gospodarcze;
 5. opracowanie projektów i realizacja remontów oraz zadań inwestycyjnych Muzeum;
 6. prowadzenie administracji budynków stanowiących siedzibę Muzeum.
 7. prowadzenie gospodarki samochodowej;
 8. kontrola i prowadzenie spraw BHP, zabezpieczenia przeciw pożarowego budynków muzealnych oraz organizowanie szkolenia pracowników w tym zakresie;
 9. organizowanie szkolenia podstawowego pracowników służby porządkowej i obsługi oraz nadzór nad wykonywaniem przez nich obowiązków;
 10. przygotowywanie planów remontowych, konserwatorskich oraz inwestycyjnych Muzeum;
 11. przygotowywanie dokumentacji projektowych dla planowanych inwestycji i remontów;
 12. nadzór i koordynacja działań związanych z opracowywaniem założeń i programów konserwatorskich dla obiektów muzealnych oraz przygotowywanie dokumentacji projektowych;
 13. nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, prac konserwatorskich;
 14. monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie inwestycji, remontów i prac konserwatorskich.

Główny Księgowy

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie całości gospodarki finansowej Muzeum;
 2. opracowywanie w porozumieniu z dyrektorem i zastępcą dyrektora planów finansowych;
 3. nadzór nad prawidłowością realizacji budżetu;
 4. składanie sprawozdań z realizacji budżetu i sporządzanie bilansów rocznych;
 5. nadzór nad inwentaryzacją majątku i prowadzeniem kasy Muzeum.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 393