Guziki

Tryb działania

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim działa w sposób zapewniający szeroki dostęp dla zwiedzających muzeum oraz dla osób korzystających z oferty popularyzującej historyczny dorobek Piotrkowa Trybunalskiego.

  1. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi działalność kulturalną udostępniając zabytki zwiedzającym w ramach wystaw stałych, wystaw czasowych oraz przygotowując bogatą ofertę popularyzującą historię w imprezach plenerowych, lekcjach muzealnych, warsztatach historycznych, sesjach, spotkaniach tematycznych.
  2. Sale wystawiennicze udostępniane są dla zwiedzających w dwóch obiektach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim: Zamku Królewskim oraz w Oddziale Muzeum w Polichnie 6 dni w tygodniu.
  3. Zgodnie z przepisami ustawy o muzeach instytucja pobiera opłaty za zwiedzanie, a w jednym dniu tygodnia tj. w niedzielę wstęp na wystawy stałe jest nieodpłatny.
  4. Muzeum może w granicach prawa pobierać opłaty za swe pozostałe usługi oraz wydawnictwa a wpłaty przeznaczać na cele statutowe, na działalność kulturalną.
  5. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, a pozyskane pieniądze przeznaczać na działalność statutową.
  6. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  7. Podstawę działalności stanowi roczny plan działalności instytucji, zatwierdzany przez Dyrektora.
  8. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim jest finansowane z budżetu miasta, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 247