Guziki

Status prawny

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj.Dz. U. z 2017 r., poz. 972 ze zm.).

Zgodnie z powyższymi aktami Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim jest instytucją, nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Muzeum zostało powołane Zarządzeniem Nr 16/75 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 14 lipca 1975r., jako Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim. W 1999 r. Uchwałą Nr VIII/78/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmiany nazw wojewódzkich instytucji kultury, Muzeum Okręgowe otrzymało nazwę „MUZEUM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” i stało się gminną samorządową jednostką organizacyjną. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zostało wpisane do Rejestru instytucji kultury prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski pod poz. „3”.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 271